หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

สารจากประธาน

president image
ประธานลำดับที่ 50
ฮิซามิจิ โคกะ

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) เป็นหอการค้าญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและนับเป็นหนึ่งในหอการค้าญี่ปุ่นในต่างประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 1,552 บริษัท (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนเมษายน 2014) JCC ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1954 ไม่ได้ดำเนินงานแค่กิจการ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงเท่านั้น แต่ยังมีการขยายผลกิจกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่เรียกว่าการสนับสนุนการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ซึ่งกินเวลานานกว่าครึ่งศตวรรษ โดยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้ง

ในปัจจุบันบริษัทร่วมลงทุนของญี่ปุ่นจำนวนมากมองเห็นอนาคตของแถบอาเซียนและมีการลงทุนในประเทศไทยกันอย่างคึกคัก เรื่องจำนวนของการปรึกษา JCC เกี่ยวกับการรุกตลาดเองก็มีมากประมาณ 200 เรื่องต่อปี นอกจากนี้จำนวนการเพิ่มของสมาชิกเมื่อปีที่แล้ว ชี้ให้เห็นว่ามีบริษัทเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น 88 บริษัท ซึ่งขยายตัวเป็นอันดับ 3 ของประวัติการขยายตัว (เพิ่มขึ้น) ของจำนวนบริษัทที่เป็นสมาชิกและมีการทำลายสถิติในอดีตอย่างต่อเนื่อง

แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่มองไม่เห็นความชัดเจนของอนาคตยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง เช่น แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจ ทิศทางการเมือง เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว JCC ยึดมั่นในจุดยืนที่เรียกว่า จะไม่แสดงความเห็นต่อปัญหาการเมือง แต่หาก ปัญหายืดเยื้อยาวนานก็ไม่อาจปฏิเสธถึงอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจได้ อีกทั้งเมื่อปีที่แล้ว แม้ในแถบตะวันออกของประเทศไทยที่น้ำไม่ท่วมแต่ก็มีบางส่วนที่เกิดความเสียหายจากน้ำ และถนนสายหลักอยู่ในภาวะเป็นอัมพาต นอกจากนี้แล้วหัวข้อสำคัญที่ต้องแก้ไขมีการทำให้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เช่น ทิศทางของการถกประเด็นระบบต้อนรับการลงทุนใหม่ๆ การขาดแคลนแรงงานหรือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งๆที่เมื่อมองแนวโน้มระยะยาวของเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะการพัฒนาสูงขึ้น แต่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใกล้ตัวที่รายล้อมพวกเราซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนของญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยยังคงอยู่ในสภาพตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง

ทางหอการค้าฯได้พยายามรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนของสภาพปัจจุบันที่ยังไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจน โดยติดต่อร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นแฟ้น เช่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย อีกทั้งในส่วนของหัวข้อสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เช่น มาตรการรับมือ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเรียกร้องรัฐบาลไทยอยู่หลายครั้งในการออกมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง เป็นต้น อีกด้านหนึ่งก็มีการหารือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาสำคัญตั้งแต่สมัยอดีต ได้แก่ ปัญหาแรงงาน การปรับปรุงแก้ไขการใช้ในทางปฏิบัติ เช่น ภาษีศุลกากร การออกกฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ของการจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) การปรับปรุงแก้ไขเรื่องระบบการจัดการโลจิสติกส์ ฯลฯ

ทั้งนี้มีการจับตามองการเปิด AEC ในปี 2015 และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอาเซียนโดยรวมนั้น มีการร้องขอไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยผ่านกิจกรรมของ “สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในอาเซียน” ที่ทางหอการค้าฯเรารับหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการอยู่ อีกด้านหนึ่ง ก็กำลังมีการขยายผลกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมด้วยความกระตือรือร้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แสดงความรู้สึกขอบคุณของพวกเราที่ได้มีโอกาสทำธุรกิจที่ประเทศไทยหรือภูมิภาค

ผมจะทำให้ปีนี้ที่ครบรอบ 60 ปีแห่งการก่อตั้ง JCC เป็นปีที่ยอดเยี่ยมด้วยกันกับทุกท่าน พร้อมกับให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารโดยมีจิตสำนึกอยู่เสมอว่า เสียงของบริษัทสมาชิกคือต้นกำเนิดแห่งพลัง และผมจะพยายามขยายผลกิจกรรมตามความคาดหวังที่จะทำให้ JCC นี้พัฒนายิ่งขึ้นกว่าเดิม ให้อยู่ชั้นแนวหน้าของโลก ผมอยากขอความร่วมมือที่แข็งแกร่งและอบอุ่น และขอความกรุณาในการร่วมวางแผนหารือนโยบายในโครงการต่างๆ ด้วยดีอย่างต่อเนื่องต่อไปครับ

มิถุนายน 2014

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.