ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหารของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (คณะกรรมการบริหาร ชมรมย่อย คณะกรรมการ)

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ตารางแสดงรายชื่อผู้บริหาร 2018

อัพเดทล่าสุด 1 มกราคม 2561
    26/06/2017
   
  Position Name Company Name    
  ประธาน นายโซจิ ซาคาอิ บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด   
  รองประธาน นายมิจิโนบุ  ซึงาตะ บ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด    
  รองประธาน นายชินจิ นาคาโนะ บ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด    
  รองประธาน นายโนริโอะ ไซกุสะ บ. มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด    
  รองประธาน นายอิซาโอะ คุโรดะ บ. มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด    
  รองประธาน นายฮิโรกิ ชิบะ บ. โตชิบา เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด    
  รองประธาน นายมาซาอากิ ซูซูกิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)    
  เหรัญญิก นายฮิโรโยชิ โคโรสุเอะ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  
  ประธานคณะกรรมการฝ่ายธุรการ นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด    
  กรรมการผู้จัดการ นายซึโยชิ อิโนอูเอะ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ    
           
   
Division
   
 Division Chairman Company Name Vice chairman  Company Name
  ชมรมกลุ่มโลหะ นายเคน เทระอิ บ. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล  (ประเทศไทย) จำกัด นายโทชิยะ อิวาโนะ บ. เจเอฟอี สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
  ชมรมกลุ่มเครื่องจักรกล นายคิโยอากิ ซึดะ บ. โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด นายมาซายูกิ อิมานากะ บ. เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
  ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ นายคาซึอากิ ทาคาบายาชิ บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  ชมรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเกษตรและทะเล นายคะโอะรุ คุระชิมะ บ. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  
  ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ นายมาซาอากิ ซูซูกิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายทาเคชิ ทาคะโทอิ บ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
  ชมรมกลุ่มการขนส่ง นายซูซูมุ ทานากะ บ. ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายฮาจิเมะ มิยาเบะ บ. มิตซุย โอ เอส เค ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด นาย ทาเคชิ ชิคาโนะ บ. โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด  
  ชมรมกลุ่มรถยนต์ นายมิจิโนบุ  ซึงาตะ บ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายยาสึฮิโกะ โอบาตะ บ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 นายทาคาชิ คิคุจิ บ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายโยอิจิ มิซึทานิ บ. เอพี ฮอนด้า จำกัด
  ชมรมกลุ่มการท่องเที่ยวและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ นายฮิโตชิ โมริโมโต บ. เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด นายซาโตรุ คิชิวาดะ บ. เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง นายมาซาโนริ ฮามาดะ บ. ไทยคาจิมา จำกัด นายยูจิ อาซาอิ บ. ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ นายทาเคชิ ยามากูชิ บ. เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด นายอะสึมิ อิโตะ บ. ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด
  ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ นายฮิโรกิ ชิบะ บ. โตชิบา เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด นายคาซูมาซะ ซากูราอิ บ. แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
  นายโนะโมโตะ ทาเคชิ บ. พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
  ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมานาบุ คาฮาระ บ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
  ชมรมกลุ่มการค้าปลีก นายมานาบุ โบอิเกะ บ. อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด  
  ชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด  
   
Committee
   
 Committee Chairman Company Name Vice chairman Company Name
    
  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายฮิโรกิ ชิบะ บ. โตชิบา เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  
 - ส่วนจัดพิมพ์ นายทาคาชิ คิคุจิ บ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 - ส่วนประชาสัมพันธ์ นายซาโตรุ คิชิวาดะ บ. เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด นายฮิโรชิ เทราอิ บ. ออล นิปปอน แอร์เวยส์ จำกัด
 - ส่วนคณะผู้แทนญี่ปุ่น / ต่างประเทศ นายฮาจิเมะ มิยาเบะ บ. มิตซุย โอ เอส เค ไลนส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 - ส่วนประสานงานด้านวัฒนธรรม นายฮิโตชิ โมริโมโต บ. เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด นายทาคาชิ คิคุจิ บ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   นายทากะ นาคากาว่า บ. เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
   นายทาเคชิ ทาคะโทอิ บ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 คณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น นายโคจิ ซาโนะ บ. ไทยคูราโบ จำกัด นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด
  นายคิโยโยชิ โอบะ บ. โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนเสริมภาษาญี่ปุ่น นายโคจิ ซาโนะ บ. ไทยคูราโบ จำกัด  
 คณะกรรมการฝ่ายสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น นายมานาบุ คาฮาระ บ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายเทตซียะ โฮริอิ บ. เทยิน  โพลีเอสเตอร์ จำกัด
  นายเรียวจิ อันโด บ. มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
    นายทาคะโนริ โอโนะ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 คณะกรรมการฝ่ายธุรการ นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด นายคิโยโยชิ โอบะ บ. โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด
  คณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม นายโซจิ ซาคาอิ บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด นายชินจิ นาคาโนะ บ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
    นายมิจิโนบุ  ซึงาตะ บ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  - ส่วนการศึกษา นายมิจิโนบุ  ซึงาตะ บ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายฮิโรกิ ชิบะ บ. โตชิบา เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
    นายมาซาอากิ ซูซูกิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
    นายฮิโรโยชิ โคโรสุเอะ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
   - ส่วนความช่วยเหลือสังคม นายชินจิ นาคาโนะ บ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด นายอิซาโอะ คุโรดะ บ. มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน นายยาสุฮิโระ โมริตะ บ. ไทยบริดจสโตน จำกัด นายคิมิโตชิ ซาโต บ. ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ นายฮิโรชิ เทราอิ บ. ออล นิปปอน แอร์เวยส์ จำกัด  
 คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม นายอะสึมิ อิโตะ บ. ไทยเพ็ท เรซิน จำกัด นายคาซึอากิ ทาคาบายาชิ บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่ายการพัฒนาบุคลากร นายเทตซียะ โฮริอิ บ. เทยิน  โพลีเอสเตอร์ จำกัด นายยาสึฮิโกะ โอบาตะ บ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
   นายทาคะโนริ โอโนะ บมจ. ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
คณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐาน การลงทุน นายอิซาโอะ คุโรดะ บ. มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 - ส่วน BOI และธุรกิจทั่วไป นายเคน เทระอิ บ. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล (ประเทศไทย) นายโมะริคาซุ ชกคิ บ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
   นายฮิโรกิ มิทสึมาตะ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO, Bangkok)
 - ส่วนการลงทุนของบริษัทต่างชาติ นายฮิโรกิ มิทสึมาตะ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO, Bangkok) นายมาซายูกิ  สุงาวาร่า  ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
   นายยาสึฮิโกะ โอบาตะ บ. นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม นายคิมิโตชิ ซาโต บ. ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด  
 - ส่วน Visa และ Work Permit นายยูจิ อาซาอิ บ. ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นายโยอิจิ มิซึทานิ บ. เอพี ฮอนด้า จำกัด
  - ส่วนสนับสนุนการลงทุนใหม่ นายทาเคชิ ทาคะโทอิ บ. มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น 
  - ส่วนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นายเคน เทระอิ บ. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล (ประเทศไทย) นายซูซูมุ ทานากะ บ. ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
    นายมาซาโอะ ฮาราดะ  บ. ออโต้ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
  - ส่วนอุตสาหกรรมดิจิทัล นายมานาบุ คาฮาระ บ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด นายยาซูโอะ มิซึทานิ บ. ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
  - ส่วนอุตสาหกรรมสุขภาพ นายอิซาโอะ คุโรดะ บ. มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด นายคาซึอากิ ทาคาบายาชิ บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น   
 คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร นายโนริโอะ   ไซกุสะ บ. มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด นายโนะโมโตะ ทาเคชิ บ. พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
    นายคิโยอากิ ซึดะ บ. โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่าย IHQ นายมาซาอากิ ซูซูกิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
 คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี นายมาซายูกิ  สุงาวาร่า  ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ นายคาซูมาซะ ซากูราอิ บ. แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) จำกัด
คณะกรรมการฝ่ายระบบกฎหมาย นายโนริโอะ   ไซกุสะ บ. มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด นายทากะ นาคากาว่า บ. เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
    นายชินคิจิ มิกิ บ. โตเกียว มารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่าย GMS นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด นายมาซายูกิ อิมานากะ บ. เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด
 คณะกรรมการฝ่าย EDC นายฮิโรกิ ชิบะ บ. โตชิบา เอเซีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด นายโนะโมโตะ ทาเคชิ บ. พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 คณะกรรมการฝ่าย FDC นายคิโยโยชิ โอบะ บ. โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด  
 คณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร นายชินคิจิ มิกิ บ. โตเกียว มารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด นายยาซูโอะ มิซึทานิ บ. ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด
    นายซูซูมุ ทานากะ บ. ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
คณะกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น นายโซจิ ซาคาอิ บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด นายซาโตรุ คิชิวาดะ บ. เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด
  นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด
  นายชินจิ นาคาโนะ บ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด
  นายชินคิจิ มิกิ บ. โตเกียว มารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
คณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง นายโซจิ ซาคาอิ บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด นายเคนจิ ทานากะ บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด
คณะวิจัยเศรษฐกิจ นายฮิโรกิ มิทสึมาตะ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO, Bangkok)  
         
Auditor    
   
  ผู้ตรวจบัญชี นายชินยะ มิยาซากิ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC)  
  นายโยชิทากะ ยามามูโระ ดิ โอเวอร์ซีส์ ฮิวแมน รีซอร์สเสส แอนด์ อินดัสตรี ดีเวลลอปเมนท์ แอสโซซิเอชั่น (HIDA)  
   
Secretary General    
   
  เลขาธิการ นายโยอิจิ ซึซึมิ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ  

แผนผังขององค์กร

อัพเดทล่าสุด 1 มิถุนายน 2559
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.