ที่อยู่และแผนที่ของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

The Japanese Chamber of Commerce, Bangkok

  • ส่วนต้อนรับ
  • ห้องสมุด
  • ห้องรับแขก
  • ห้องประชุมใหญ่ จุได้ 70 คน
  • ห้องประชุมกลาง จุได้ 26 คน
  • ห้องประชุมเล็ก จุได้ 12 คน

ที่อยู่

ที่อยู่

The Japanese Chamber of Commerce, Bangkok 19/F CRC Tower All Seasons Place, 87/2 Wireless Road, Kwang Lumpini,
Khet Pathumwan, Bangkok 10330
กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณส่วนต้อนรับ ชั้น 1

เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9:00-17:30
Tel: 02-250-0700-3
Fax: 02-250-0705

การเดินทาง

เดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

JCC 2018 Holiday Schedule
Jan.1 ,2018 New Year's Day
Jan.2 ,2018 New Year's Day
Jan.3 ,2018 New Year's Day
Mar.1 ,2018 Makha Bucha Day
Apr.6 ,2018 Chakri Day
Apr.13 ,2018 Songkran Festival
Apr.16 ,2018 Songkran Festival
(Substitution Day for Sat.14 & Sun.15 Apr.)
May.1 ,2018 National Labour Day
May.29 ,2018 Wisakha Bucha Day
Jul.27 ,2018 Asarnha Bucha Day
Jul.30 ,2018 H.M.the King's Birthday
(Substitution Day for Sat.28 Jul.)
Aug.13 ,2018 H.M.the Queen's Birthday
(Substitution Day for Sat.12 Aug.)
Oct.15 ,2018 H.M.the Late King's Passing Day
(Substitution Day for Sat.13 Oct.)
Oct.23 ,2018 Chulalongkorn Day
Dec.5 ,2018 H.M.the Late King's Birthday
Dec.10 ,2018 Constitution Day
Dec.31 ,2018 New Year's Eve
We may have to change the holiday plan due to the changes
of Thai government and Bank of Thailand.
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.