หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร ณ จังหวัดสมุทรปราการ
(2017 年 10 月 31 日 )

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ (บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น) จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร เพื่อบริษัทญี่ปุ่นขนาดกลางและขนาดย่อม ครั้งที่ 7

โดยเชิญ Mr. Motoki Nakashima จากบริษัท Mercer (Thailand) Ltd. มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานการสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และประเด็นที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในไทย พร้อมกับเปรียบเทียบระหว่างองค์กรของไทยและญี่ปุ่น โดยอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย

ภายหลังการอบรม ได้มีการอภิปรายกลุ่มโดยผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทญี่ปุ่นขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของระบบทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม หลังจากนั้นมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

  • คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร ณ จังหวัดสมุทรปราการ
    คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กร ณ จังหวัดสมุทรปราการ
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.