หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดดูงาน ณ ประเทศลาว
(2017 年 11 月 07 日 )

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 ประธานชมรมกลุ่มการขนส่ง นายซูซูมุ ทานากะ (บ. ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด) จัดดูงาน ณ ประเทศลาว โดยไปดูงานสถานการณ์ด้านพิธีการศุลกากรระหว่างไทย-ลาว พร้อมกับเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในเมืองเวียงจันทน์

โดยในวันแรก เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นเขตพรมแดนไทย-ลาว ที่ตั้งอยู่ในภาคอีสานของไทย เมื่อเดินทางถึงได้ไปเยี่ยมชมสำนักงานด่านศุลกากรที่ตั้งอยู่บริเวณเขตพรมแดนในฝั่งประเทศไทย และรับฟังการอธิบายจากเจ้าหน้าที่สำนักงานด่านศุลกากรเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพิธีการศุลกากรทางบกระหว่างไทย-ลาว

หลังจากนั้น ได้เดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่ประเทศลาว เพื่อดูงานด่านศุลกากรในฝั่งประเทศลาว และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับเศรษฐกิจลาว ณ เจโทร สำนักงานเมืองเวียงจันทน์

ในวันถัดมา ได้เดินทางไปดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษและอาคารพาณิชย์ที่ตั้งอยู่ในเมืองเวียงจันทน์ ในวันที่ 3 เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หลังจากนั้นได้เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน

  • ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดดูงาน ณ ประเทศลาว
    ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดดูงาน ณ ประเทศลาว
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.