หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมมาตรการความปลอดภัยในต่างประเทศ
(2017 年 11 月 16 日 )

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง นายเคนจิ ทานากะ (บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด) ในฐานะตัวแทนของประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) เข้าร่วมการประชุมมาตรการความปลอดภัยในต่างประเทศ ครั้งที่ 25 จัดโดยหน่วยงาน Council for Public Policy ประเทศญี่ปุ่น

ในการประชุม มีการบรรยายในหัวข้อมาตรการความปลอดภัยในต่างประเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เช่น พนักงานบริษัทญี่ปุ่นที่มาประจำในประเทศไทย เป็นต้น โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการภาวะวิกฤติ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายแบบกลุ่มเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง

  • คณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมมาตรการความปลอดภัยในต่างประเทศ
    คณะกรรมการฝ่ายบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมการประชุมมาตรการความปลอดภัยในต่างประเทศ
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.