หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

ชมรมกลุ่มการค้าปลีก และชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด ร่วมกันจัดบรรยาย
(2017 年 11 月 17 日 )

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ประธานชมรมกลุ่มการค้าปลีก นายมานาบุ โบอิเกะ (บ. อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด) และประธานชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด นายทาเคชิ ชิคาโนะ (บ. โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ร่วมกันจัดบรรยายในหัวข้อ “ความเป็นจริงของเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคของไทย” โดยเชิญนายกันตธร วรรณวสุ กรรมการบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยาย

ในระหว่างบรรยายเกี่ยวกับlสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคของไทยนั้น ได้มีการชี้ให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย เช่น สัดส่วนตลาดค้าปลีกของไทย ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคที่ขึ้นอยู่กับช่องว่างของรายได้ หรือความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคระหว่างเขตเมืองกับเขตเกษตรกรรม

  • ชมรมกลุ่มการค้าปลีก และชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด ร่วมกันจัดบรรยาย
    ชมรมกลุ่มการค้าปลีก และชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด ร่วมกันจัดบรรยาย
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.