หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2560
(2017 年 11 月 27 日 )

ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ นายฮิโรกิ มิทสึมาตะ (เจโทร กรุงเทพฯ) จะจัดทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือบริษัทสมาชิก โดยจัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง

การสำรวจนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาของสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทย และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนในการนำเสนอด้านนโยบายต่อรัฐบาลไทย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน

นอกจากนี้ การสำรวจดังกล่าวยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากวงการเศรษฐกิจและสื่อมวลชนในไทย เนื่องจากเป็นการสำรวจเดียวที่ทำให้เข้าใจแนวโน้มของบริษัทญี่ปุ่นซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย

แบบสอบถามนี้ จะทำการส่งไปยังบริษัทสมาชิกทุกบริษัททางอีเมล หลังจากที่ได้ทำความเข้าใจวัตุประสงค์ของการทำแบบสำรวจนี้แล้ว ใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านในการทำแบบสอบถาม (กรุณาส่งแบบสอบถามภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2560)

  • ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2560
    ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2560
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.