หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อรายงานผลแบบสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2560
(2017 年 12 月 01 日 )

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐาน การลงทุน ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม นายคิมิโตชิ ซาโต (บ. ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด) จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2560

ในครั้งนี้ มีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การนำวิธีการทดสอบความชำนาญแบบญี่ปุ่นเข้ามาใช้ในไทย หรือการจ้างงานผู้พิการ เป็นต้น โดย Mr. Kazuma Takago เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลแบบสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2560

แบบสอบถามดังกล่าว จัดทำขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณรอบนอกกรุงเทพ และมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน 280 บรัท จากผลการสำรวจทำให้เราสามารถเข้าใจแนวโน้มอัตราการขึ้นเงินเดือนของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

  • ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อรายงานผลแบบสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2560
    ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม จัดประชุมเพื่อรายงานผลแบบสำรวจการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2560
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.