ข่าวสารของกิจกรรมของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

ส่วนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1
ส่วนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ประธานส่วนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก นายเคน เทระอิ (บ. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม…

ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ  เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี
ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ…

ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศุลกากร
ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศุลกากร

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการฝ่ายศุลกากร…

ชมรมกลุ่มการค้าปลีก	 จัดประชุมเพื่อรายงานสภาพธุรกิจประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2560
ชมรมกลุ่มการค้าปลีก จัดประชุมเพื่อรายงานสภาพธุรกิจประจำครึ่งปีแรก พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ประธานชมรมกลุ่มการค้าปลีก นายมานาบุ โบอิเกะ (บ. อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด) จัดประชุมสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล…
ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ รายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจกับรองนายกรัฐมนตรี
ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ รายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจกับรองนายกรัฐมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกรฎาคม 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ…

คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดอบรมด้านภาษี ณ อำเภอศรีราชา
คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดอบรมด้านภาษี ณ อำเภอศรีราชา

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ (บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น) จัดอบรมด้านภาษีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครั้งที่…

ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ประธานชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ นายคาซึอากิ ทาคาบายาชิ (บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)…

คณะวิจัยเศรษฐกิจ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีแรก
คณะวิจัยเศรษฐกิจ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีแรก

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ นายฮิโรกิ มิทสึมาตะ (เจโทร กรุงเทพฯ) จัดประชุมเพื่อทบทวนผลการสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย…

ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง
ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ประธานชมรมกลุ่มการขนส่ง นายซูซูมุ ทานากะ (บ. ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด) จัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง

ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ประธานชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ นายมาซาอากิ ซูซูกิ (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา…

ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานเลี้ยงกระชับมิตร
ชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานเลี้ยงกระชับมิตร

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ประธานชมรมกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิคส์ นายฮิโรยูกิ ซาวาดะ (บ. โตชิบา เอเซีย…

ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญ FJCCIA
ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญ FJCCIA

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) เข้าร่วมการประชุมสามัญสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน…

FJCCIA จัดประชุมหารือกับเลขาธิการอาเซียน
FJCCIA จัดประชุมหารือกับเลขาธิการอาเซียน

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (FJCCIA) จัดประชุมหารือกับเลขาธิการอาเซียน นายเล…

คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ…

คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ…

คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่
คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่ายศุลกากร นายโนริโอะ ไซกุสะ (บ. มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด) ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจำนวน…

คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน จัดประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจค่าจ้างแรงงานประจำปี 2560
คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน จัดประชุมหารือเกี่ยวกับผลการสำรวจค่าจ้างแรงงานประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่ายแรงงาน นายยาสุฮิโระ โมริตะ (บ. ไทยบริดจสโตน จำกัด) จัดประชุมเพื่อพิจารณาผลการสำรวจค่าจ้างแรงงานประจำปี…

คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
คณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ประธานหอการค้าญี่ปุ่นฯ นายโซจิ ซาคาอิ (บ. มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอการค้าญี่ปุ่นฯ…
คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี นายมาซายูกิ สุงาวาร่า (ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ)…

คณะกรรมการฝ่าย FDC จัดประชุมพิจารณาเนื้อหาการจัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยอาหาร
คณะกรรมการฝ่าย FDC จัดประชุมพิจารณาเนื้อหาการจัดสัมมนาเรื่องความปลอดภัยอาหาร

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ประธานคณะกรรมการฝ่าย FDC นายคิโยโยชิ โอบะ (บ. โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด) จัดประชุมหารือร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร…

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.