ข่าวสารของกิจกรรมของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมสามัญประจำเดือนพฤศจิกายน
ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมสามัญประจำเดือนพฤศจิกายน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ประธานชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมานาบุ คาฮาระ (บ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์…

ส่วนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ
ส่วนการศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษา ระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ส่วนการศึกษา นายมาซายูกิ โคดะ (บ. ซูมิโตโม…

ส่วนการศึกษา ร่วมจัดงานสัมมนาบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนการศึกษา ร่วมจัดงานสัมมนาบริษัทญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ส่วนการศึกษา นายมาซายูกิ โคดะ (บ. ซูมิโตโม…

ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2559
ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2559

คณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดทำ “แบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ” ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง…

ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดดูงานแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้
ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดดูงานแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2559 ประธานชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ นายฮิโรโยชิ โคโรสุเอะ (ธนาคารซูมิโตโม…

คณะกรรมการฝ่าย GMS จัดประชุมเพื่อพิจารณาสถานที่ดูงานประจำปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการฝ่าย GMS จัดประชุมเพื่อพิจารณาสถานที่ดูงานประจำปีงบประมาณ 2559

วันจันทร์ที่ 7พฤศจิกายน 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่าย GMS นายชิเกะโนบุ มัตซึโมโตะ (บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด) จัดประชุมเพื่อพิจารณาสถานที่ดูงานประจำปีงบประมาณนี้

ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดดูงาน ณ ประเทศพม่า
ชมรมกลุ่มการขนส่ง จัดดูงาน ณ ประเทศพม่า

วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2559 ประธานชมรมกลุ่มการขนส่ง นายโนบุโอะ อิชิดะ (บ. เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด) จัดดูงาน ณ ประเทศพม่า…

คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ จัดประชุมสามัญประจำเดือนพฤศจิกายน
คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ จัดประชุมสามัญประจำเดือนพฤศจิกายน

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ นายฮิโรชิ เทราอิ (บ. ออล นิปปอน แอร์เวยส์ จำกัด) จัดประชุมสามัญคณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการประจำเดือนพฤศจิกายน

ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ขอเชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ (บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น) จัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม…

คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม
คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ (บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น) จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนตุลาคม

คณะดูงานสำนักงานแรงงานและอุตสาหกรรมประจำจังหวัดไซตามะ เข้าเยี่ยม JCC
คณะดูงานสำนักงานแรงงานและอุตสาหกรรมประจำจังหวัดไซตามะ เข้าเยี่ยม JCC

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 Mr. Yoshiaki Tachikawa กรรมการบริหาร สำนักงานแรงงานและอุตสาหกรรมประจำจังหวัดไซตามะและคณะ เข้าเยี่ยม…

คณะวิจัยเศรษฐกิจ ประชุมหารือเกี่ยวกับการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2559
คณะวิจัยเศรษฐกิจ ประชุมหารือเกี่ยวกับการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ประธานคณะวิจัยเศรษฐกิจ นายฮิโรกิ มิทสึมาตะ (เจโทร กรุงเทพฯ) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง…

ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดบรรยายเกี่ยวกับ “IoT เพื่ออุตสาหกรรม”
ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดบรรยายเกี่ยวกับ “IoT เพื่ออุตสาหกรรม”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมานาบุ คาฮาระ (บ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์…

ส่วนประสานงานด้านวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม
ส่วนประสานงานด้านวัฒนธรรม จัดประชุมประจำเดือนตุลาคม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนประสานงานด้านวัฒนธรรม นายฮิโตชิ โมริโมโต (บ. เจแปนแอร์ไลน์…

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ นายชินโกะ ซาโตะ (บ. มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด)…

ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ
ชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ จัดบรรยายเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มการเงิน การประกันภัยและหลักทรัพย์ นายฮิโรโยชิ โคโรสุเอะ (ธนาคารซูมิโตโม…

ชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ดร่วมกับชมรมกลุ่มการค้าปลีก จัดให้มีการดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
ชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ดร่วมกับชมรมกลุ่มการค้าปลีก จัดให้มีการดูงานโรงงานอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด นายฮิเดโฮ อะราอิ (บ. โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด) ร่วมกับประธานชมรมกลุ่มการค้าปลีก…

ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับแบบสอบถามเรื่องโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2559
ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม ประชุมหารือเกี่ยวกับแบบสอบถามเรื่องโบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจำปี 2559

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐานการลงทุน ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม…

ส่วนการศึกษา ประชุมหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค
ส่วนการศึกษา ประชุมหารือเกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภูมิภาค

ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ส่วนการศึกษา นายมาซายูกิ โคดะ (บ. ซูมิโตโม…

ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดบรรยายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในไทย
ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดบรรยายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในไทย

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มการก่อสร้าง นายยูจิ อาซาอิ (บ. ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จัดประชุมชมรมกลุ่มการก่อสร้างประจำเดือนตุลาคม

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.