หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสาร

[Members Only]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “10th Thai - Japan Business Matching 2017”
(2016 年 11 月 03 日 )
ผู้จัดงาน “10th Thai - Japan Business Matching 2017” ประกอบด้วย Japan Finance Corporation (JFC) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย ได้แก่ ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ และผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย
จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “10th Thai - Japan Business Matching 2017”
โดยมีรายละเอียด และขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

10th Thai - Japan Business Matching 2017            

จัดโดย : Japan Finance Corporation (JFC) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น.

สถานที่ : ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-726-1999

กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้ประกอบการของญี่ปุ่นและไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
จำนวนผู้ร่วมงาน : ประมาณ 250 กิจการ (อ้างอิงจำนวนจากผู้เข้าร่วมปีที่ผ่านมา 252 กิจการ)
 (สำหรับผู้เข้าร่วมงานในฐานะ BUYER หรือผู้เข้าร่วมงานในทั้งสองฐานะ (ทั้ง BUYER และ SUPPLER) ทางผู้จัดงานจะเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้บริการ จำนวน 150 ชุด โดยผู้ที่เข้ามาร่วมงานก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อนตามลำดับ)

วิธีการจับคู่ : ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจับคู่ตามจุดที่จัดเตรียมให้ (ใช้เวลา 25 นาทีต่อการจับคู่ 1 รอบ รวมทั้งหมด 7 รอบ)
 (โดยจะแจกจ่ายเอกสารในการจับคู่ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานล่วงหน้า ผู้จัดงานจะทำการจับคู่ตามรายละเอียดของผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามาโดยดูตามความเหมาะสม)

ค่าใช้จ่าย : เข้าร่วมงานฟรี

วิธีการสมัคร : ผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมลล์ หรือช่องทางอื่นๆ  และกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้  

ติดต่อสอบถาม : หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC)   

โทรศัพท์ 02-250-0700-3 E-mail : contact@jcc.or.th  (คุณมธุรสหรือคุณฟูจิชิตะ)

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.