หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสาร

Summary A Survey of Business Sentiment on Japanese Corporations in Thai For the 2nd half of 2016
(2017 年 02 月 20 日 )
A Survey of Business Sentiment on Japanese Corporations in Thai For the 2nd half of 2016 summary data can be downloaded from the link Below:
http://www.jcc.or.th/download/index

Before download this document, you need to login in to your account.
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.