หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสาร

[ดาวน์โหลด Questionnaires] WAGES SURVEY FOR YEAR 2017
(2017 年 04 月 30 日 )
The Japanese Chamber of Commerce, Bangkok conducts this survey annually.
Please answer the questionnaire on the human resources management of Thai national employees in your company as of today (April 30, 2017) by filling your answers in the columns or you may choose your own answer(s) to the questions.

Download Questionnaires
Please send it back to us by Excel file until 30th April 2017.
Email: w-survey@jcc.or.th

The Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.