หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสาร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “11th Thai - Japan Business Matching 2018”
(2017 年 10 月 03 日 )
วิธีการสมัคร:สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.jcc.or.th/bm2018/th

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
“11th Thai - Japan Business Matching 2018”
เนื่องด้วย Japan Finance Corporation (JFC) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะจัดงาน “11th Thai - Japan Business Matching 2018” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย ได้แก่ ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ และผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “11th Thai - Japan Business Matching 2018” โดยมีรายละเอียด และขั้นตอนการสมัครดังต่อไปนี้

11th Thai - Japan Business Matching 2018 
       
จัดโดย: Japan Finance Corporation (JFC) หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
โดยความเจโทร กรุงเทพฯ (JETRO),  AOTS, The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd., The Bank  of  Kyoto, Ltd., The Gunma Bank, Ltd., 
ร่วมมือจากThe San-in Godo  Bank, Ltd., THE SHIGA BANK, LTD. , The Shimizu Bank, Ltd., The Juroku Bank, Ltd., The Chiba Bank, Ltd., The Chugoku bank, Limited, The Hachijuni Bank, Ltd., The Hyakugo Bank, Ltd., The Hiroshima Bank,Ltd., The Fukui Bank,Ltd., THE BANK OF FUKUOKA, LTD., The Hokuto Bank, Ltd., North Pacific Bank, Ltd.,The Hokuriku Bank, Ltd., The Bank of Yokohama, Ltd.,  Resona Bank, Limited,  Shinkin Central Bank,The Gifu Shinkin Bank, The Seto Shinkin Bank, The Hamamatsu Shinkin Bank, The Hekikai Shinkin Bank,
กระทรวงการคลัง (ประเทศไทย)  กระทรวงอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และธนาคารกรุงเทพ      
ความร่วมมือจากประเทศญี่ปุ่นThe Yamaguchi Bank,Ltd., Momiji Bank,Ltd., The Kitakyushu Bank,Ltd.        
                                                                                                               
วันและเวลาวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-17.15 น. (เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป)
สถานที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
88 ถ. บางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพฯ 10260           โทรศัพท์: 02-726-1999
กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการของญี่ปุ่นและไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ
จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 300 บริษัท (อ้างอิงจำนวนจากผู้เข้าร่วมปีที่ผ่านมา 296 บริษัท)
สำหรับผู้เข้าร่วมงานในฐานะ BUYER (หรือผู้ที่เป็นทั้ง BUYER และ SUPPLIER (BOTH)) ทางผู้จัดงานจะเตรียมโต๊ะและเก้าอี้ไว้ให้บริการ จำนวน 150 ชุด โดยผู้ที่เข้ามาร่วมงานก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อนตามลำดับ
วิธีการจับคู่ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจับคู่ตามจุดที่จัดเตรียมให้ (ใช้เวลา 25 นาทีต่อการจับคู่ 1 รอบ รวมทั้งหมด 9 รอบ)
 (ผู้จัดงานจะจัดส่งเอกสารการจับคู่ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมงานล่วงหน้า และจะทำการจับคู่ตามรายละเอียดของผู้ประกอบการที่สมัครเข้ามา โดยพิจารณาตามความเหมาะสม)
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงานฟรี
วิธีการสมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.jcc.or.th/bm2018/th
(ผู้จัดงานจะไม่รับสมัครผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ )
ปิดรับสมัครภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560   (ในกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดงานจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้ )

ติดต่อสอบถาม:หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) โทรศัพท์ 02-250-0700  (คุณมธุรส หรือคุณฟูจิชิตะ)
Japan Finance Corporation (JFC), Representative Office in Bangkok
โทรศัพท์ 02-252-5496 (คุณทาซาว่า หรือคุณอิโนะอุเอะ)
อีเมล:bm2018@jcc.or.th
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.