หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมออกบูธงาน 7th JOB FAIR 2018
(2017 年 12 月 22 日 )
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จะจัดงาน 7th Job Fair 2018 หรือมหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 7  ในวันศุกร์และเสาร์ที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่นที่เป็นสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่นฯ 
หอการค้าญี่ปุ่นฯ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมออกบูธในงาน 7th Job Fair 2018 เพื่อโอกาสในการพบปะกับนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังหางานที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งงานนี้มีบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นทุกปี
 
เอกสารแนะนำ / ภาษาไทย   日本語版案内書 
 
1. รายละเอียดการจัดงาน
วันที่จัดงาน วันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561
สถานที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผู้เข้าร่วมออกบูธ บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย จำนวน 80 บริษัท (คาดการณ์)
การสมัครเข้าร่วมออกบูธ http://www.jcc.or.th/jobfair/apply2018
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงก์ด้านบนนี้
จัดโดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
เจโทร (กรุงเทพฯ)
 
ผู้ที่สมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะได้รับราคาพิเศษ
2. ราคาสำหรับสมาชิก
ขนาดบูธ สมัครภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2561
สมัครหลังจาก
วันที่ 1 เมษายน 2561
เล็ก 2x2 เมตร 29,000
 (ราคาพิเศษ)
32,000
กลาง 3x2 เมตร 44,000 60,000
ใหญ่ 4x2 เมตร 58,000 80,000
ใหญ่พิเศษ 6x2 เมตร 87,000 120,000
ราคาสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก
เล็ก 2x2 เมตร 51,000 60,000
กลาง 3x2 เมตร 76,500 90,000
ใหญ่ 4x2 เมตร 102,000 120,000
ใหญ่พิเศษ 6x2 เมตร 153,000 180,000
   ※ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อควรทราบก่อนทำการสมัคร
·   สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่นฯ จะได้รับสิทธิ์ค่าบูธในราคาสมาชิก (กรุณาติดต่อหอการค้าญี่ปุ่นฯ ก่อนทำการสมัคร)
·   ในวันจัดงาน การตัดสินใจต่างๆ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของผู้จัดงาน
·   บริษัทจัดหางาน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมออกบูธได้
หอการค้าญี่ปุ่นฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเรียงบูธในแต่ละโซน

จัดโดย                หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
โทร                    02-250-0700 อีเมล     jobfair@jcc.or.th 
เจ้าหน้าที่            มธุรส / ฟูจิชิตะ
ลงทะเบียนออนไลน์ ⇒ http://www.jcc.or.th/jobfair/apply2018

 

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.