ข่าวสารของกิจกรรมของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสารกิจกรรม

คณะกรรมการฝ่าย GMS และชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง จัดสัมมนาเกี่ยวกับ GMS
คณะกรรมการฝ่าย GMS และชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง จัดสัมมนาเกี่ยวกับ GMS

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่าย GMS นายชิเกะโนบุ มัตซึโมโตะ (บ. อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด) และประธานชมรมกลุ่มเทรดดิ้ง…

ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดบรรยายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดบรรยายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ นายเรียวซึเกะ โชโนะ (บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด)…

ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดดูงาน ณ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา
ชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดดูงาน ณ เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายมานาบุ คาฮาระ (บ. เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์…

ชมรมกลุ่มโลหะ จัดบรรยายเรื่องสุขภาพจิต
ชมรมกลุ่มโลหะ จัดบรรยายเรื่องสุขภาพจิต
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มโลหะ นายเคน เทระอิ (บ. นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด)…
ส่วนการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบไก่ไข่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ส่วนการศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบไก่ไข่เพื่อโครงการอาหารกลางวัน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ส่วนการศึกษา นายมาซายูกิ โคดะ (บ. ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น…

คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี จัดสัมมนาเกี่ยวกับการประกาศใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี นายโอซามุ เอนโดะ (ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ) จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายระบบภาษี…

ประกาศแจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ประกาศแจ้งวันหยุดเทศกาลปีใหม่
หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า จะปิดทำการตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 จนถึงวันอังคารที่ 3 มกราคม…
ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ จัดประชุมสาขาเภสัชกรรมและการแพทย์ ครั้งที่ 8
ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ จัดประชุมสาขาเภสัชกรรมและการแพทย์ ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ประธานสาขาเภสัชกรรมและการแพทย์ ชมรมกลุ่มเคมีภัณฑ์ นายทากะฮารุ ยามาดะ (บริษัท โอลิมปัส…

การจัดงาน Networking Lunch
การจัดงาน Networking Lunch

ประธานคณะกรรมการฝ่ายเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร นายชินคิจิ มิกิ (บ. โตเกียว มารีน ประกันภัย (ประเทศไทย)…

ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม จัดประชุมครั้งที่ 4
ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม จัดประชุมครั้งที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐานการลงทุน ส่วนที่ปรึกษานิคมอุตสาหกรรม…

คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร ประชุมหารือเกี่ยวกับวาระการประชุมในที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
คณะกรรมการฝ่ายศุลกากร ประชุมหารือเกี่ยวกับวาระการประชุมในที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายศุลกากร นายอะกิระ มูราโคชิ (บ. มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด) จัดประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องที่จะยื่นในที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม…

ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดดูงาน ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ นายเรียวซึเกะ โชโนะ (บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด)…

คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน และส่วน Visa และ Work Permit ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายแรงงาน และส่วน Visa และ Work Permit ร่วมกันจัดประชุมคณะกรรมการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายแรงงาน นายยาสุฮิโระ โมริตะ (บ. ไทยบริดจสโตน จำกัด) และประธานคณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมความพร้อมของฐานการลงทุน…

ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ประธานชมรมกลุ่มการก่อสร้าง นายยูจิ อาซาอิ (บ. ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนพฤศจิกายน

คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME จัดงานประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน SME นายโคอิจิโระ มัตสึนางะ (บ. ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น)…

คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ เดินทางไปดูงาน ณ ปราสาทพระวิหาร
คณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ เดินทางไปดูงาน ณ ปราสาทพระวิหาร

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2559 ประธานคณะกรรมการฝ่ายบรรณาธิการ นายฮิโรชิ เทราอิ (บ. ออล นิปปอน แอร์เวยส์ จำกัด) จัดดูงาน…

ชมรมกลุ่มการค้าปลีก ร่วมกับชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด จัดการบรรยาย
ชมรมกลุ่มการค้าปลีก ร่วมกับชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด จัดการบรรยาย

วันพุธที่ 23 พฤศิกายน 2559 ประธานชมรมกลุ่มการค้าปลีก นายมาซามิสึ อิกุตะ (บ. อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด) ร่วมกับประธานชมรมกลุ่มสินค้าเบ็ดเตล็ด…

ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2559
ขอความร่วมมือในการทำแบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2559

คณะวิจัยเศรษฐกิจ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ได้จัดทำ “แบบสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ” ซึ่งจัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง

ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
ชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ประธานชมรมกลุ่มเสื้อผ้าและสิ่งทอ นายเรียวซึเกะ โชโนะ (บ. โทเร อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย)…

ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดดูงาน ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ชมรมกลุ่มการก่อสร้าง จัดดูงาน ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 ประธานชมรมกลุ่มการก่อสร้าง นายยูจิ อาซาอิ (บ. ไทยโคโนอิเกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จัดดูงาน…

バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.