ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกและคำแนะนำ

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

แนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็น ความต้องการของบริษัทญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลไทยฯลฯ เพื่อให้เสียงสะท้อนที่ส่งไปนั้นมีพลังมากพอ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบริษัทญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกให้มากเข้าไว้ จึงขอให้พิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
มีเงื่อนไขในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ก็จริง แต่เงื่อนไขหลักใหญ่แล้วมีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อคือ ต้องเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทย (รวมถึงสำนักงานผู้แทน)
มีผู้รับผิดชอบที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น (เนื่องจากใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร) โดยไม่คำนึงถึงสัดส่วนการลงทุนของทางญี่ปุ่น สุดท้ายก็คือได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ จึงจะได้รับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ก่อนอื่นขอให้สอบถามทางโทรศัพท์หรือมายังสำนักงานหอการค้าหลังจากที่ได้รับคำอธิบายแล้วขอให้ส่งเอกสารที่จำเป็นตามมา
ค่าสมาชิก
ค่าแรกเข้า 1000 บาท
จำนวนสมาชิกที่กำหนดขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัท ฯลฯ

ข้อดีของการเข้าเป็นสมาชิก

1. เข้าสัมมนาประชุมในหลากหลายสาขาร่วมถึงการแก้ไขกฎหมายและการรายงานการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
2. ได้รับวารสารรายเดือน
3. ได้รับผลการสำรวจค่าจ้าง (บริษัทที่ตอบการสำรวจ)
4. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกด้วยกัน ฯลฯ.

ท่านจะได้รับหนังสือต่อไปนี้ฟรี
1. รายชื่อสมาชิก 2014 (2,500 บาท)
2. สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทย (1,000 บาท)
3. นิตยสารรายเดือน โชโฮ เล่มล่าสุด (600 บาท)
4. รายงานผลสำรวจค่าจ้างเงินเดือนของบริษัทสมาชิก (1,000 บาท)
เราให้ผลสำรวจรายงานนี้กับบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม
สมาชิกสามารถซื้อหนังสือเล่มอื่นได้ในราคาสมาชิกซึ่งราคาถูกกว่าราคาปกติ

ใบสมัครสมาชิก

กรุณากรอกรายละเอียดในใบสมัคร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือมารับที่สำนักงานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และนำมายื่นพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ที่สำนักงานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
  Download
Membership Application Guide
Membership Application Form
Enacted in 30 May, 1983
Partial Revision 5 Jan, 2015
Contact
Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
e-mail: contact@jcc.or.th URL: http://www.jcc.or.th
Tel: 02-250-0700 Fax: 02-250-0705
Access to JCC
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.