หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ สนับสนุนการเติบโตทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

Logo Japanese Chamber of Commerce Bangkok
> JP > EN > TH
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Japan JOBFAIR 2018
The Japanese Chamber of Commerce,
Bangkok Overview & History

ข่าวสาร

เชิญดาวน์โหลดแผ่นพับโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
(2016 年 09 月 05 日 )
ในที่ประชุมบรรยายผลการสำรวจค่าจ้างแรงงาน ประจำปี 2559 ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผ่นพับโครงการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ และใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

แผ่นพับโครงการ “มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง” (ภาษาไทย)
แผ่นพับโครงการ “มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 ตำแหน่ง” (ภาษาญี่ปุ่น แปลโดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ)

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” (ภาษาไทย)
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” (ภาษาญี่ปุ่น แปลโดย หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ)

การบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาแรงงานในประเทศไทย (การจ้างงานคนพิการและการสร้างองค์กรแห่งความสุข)” ในที่ประชุมบรรยายผลการสำรวจค่าจ้างแรงงาน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
บรรยายโดย
- นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
バンコク日本人商工会議所 Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
Japanese Chamber of Commerce,Bangkok Copyrigt © 2014 All rights reserved.